RD-elegantgroup_001

Elegant Group се гордее с компетентните си научни специалисти

всеки от които има докторска или магистърска степен в областите, в които дружеството работи. Екипът включва и професионалисти с дългогодишен ценен опит на ключови длъжности в частния сектор.

По-конкретно, могат да бъдат предприети проучвания в следните области:

 • възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 • материали (съвременни строителни екологични материали)
 • електрически и механични изследвания
 • проучвания за промишлени инсталации във фабрики
 • проучвания за метални конструкции
 • енергийно и водно управление

Както и реализацията на проекти за:

 • фотоволтаични системи
 • изграждане и поддръжка на фотоволтаичен парк
 • енергийни проучвания и сертификати за сгради
 • зелени сгради
 • решения за енергийна ефективност
 • специални сгради
RD-elegantgroup_002