Нашите ценности

Elegant Group преди всичко е строителна компания, чиято ценностна система и визия се базират на значителните й експертни познания и дългогодишен опит в областта на строителството и инженеринга, както и на ноу-хауто и енергията на екипа й от експерти.

Ценностите, с които дружеството съобразява всяка своя дейност, са:

Уважение към клиентите и нуждите им, към човешкия капитал на дружеството и акционерите, както и към околната среда

Почтеност, която гарантира, че са взети възможно най-добрите решения, за да се предоставят крайни продукти с максимално високо качество, които отговарят на нуждите на клиентите

Точност и Ефективност на строителството, гарантирани от нашия експертен опит, ноу-хау и висококачествени услуги

Безопасност с прилагане на най-стриктни стандарти и условия за сигурност по време на реализацията на строителните проекти

Иновация с използване на най-съвременните технологии, иновативен дизайн и модерно управление, както и организационни техники, които подобряват общото качество на всеки проект, който започваме

Values_001
Values_002

Нашата визия и стратегия

С успешна история на надеждно изпълнение, икономическа ефективност и техническа сложност от световна класа в техническата инфраструктура и индустриалните и строителните проекти, Elegant Group се стреми към непрекъснато усъвършенстване в доминиращите области на строителната промишленост. Тези области и дейности включват строителство на комплексни къщи и сгради, въвеждане на зелени технологии и зелени сгради, използване на възобновяеми енергийни източници, техники за енергоспестяване и управление на водите.

Ние се ангажираме да се отличаваме, като непрекъснато повишаваме експертните си знания в нашите сфери на дейност, като същевременно поддържаме изключително селективна процедура на управление на риска за всеки нов проект и начинание.

Успехът ни винаги ще зависи от нашите служители, акционери и местната общност, които са движещата сила за иновациите, непрекъснатото развитие и работата при най-високите нива на безопасност, качество и екологични решения.

Чрез стратегически инвестиции в нови технологии и човешки ресурси, Elegant Group ще продължи да расте и да повишава рентабилността си, гарантирайки ползи за партньорите, служителите, акционерите, местната общност и околната среда.